Dr. Health,
Guard Your Health!

12 周健康管理计划

改善肥胖和三高等代谢相关疾病
以及其它亚健康状况
减少或停止慢性病处方用药


由美国健康专家主讲

教练一对一跟踪


请查阅日程表并注册网上课程

讲座日程表 (北京时间)

二月 2020

27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1