Dr. Health,
Guard Your Health!

升糖指数查询
饮食 升糖指數(葡萄糖=100) 每一份(克) 每份糖負荷
糕饼及面包
香蕉蛋糕,加白糖 47 60 14
香蕉蛋糕,不加糖5 55 60 12
海绵蛋糕,原味 46 63 17
香草蛋糕,香草糖霜(贝蒂妙厨) 42 111 24
苹果,加糖 44 60 13
苹果,不加糖 48 60 9
华夫饼, 76 35 10
面包圈,白,冷冻 72 70 25
面包,白色,原味 95 30 15